BROŞÜRLER

Etkili Ders Çalışma (Kendi Kendine Yardım Kaynakları) 

Stresle Başa Çıkma Yolları

Oda Arkadaşıyla Etkili İletişim

Psikolojik Danışma ve Siz


STRESLE BAŞAÇIKMA YOLLARI

STRESLE BAŞAÇIKMA

Stres Nedir?

Stres, kişinin başetme yeteneğini aşan ya da zorlayan bir durum algılandığında ortaya çıkan otomatik tepkidir. Bu durumların ortaya çıkması kişinin kontrolünde değildir. ancak kişi bu durumlarla başetmeyi öğrenebilir. Stres hayatın olmazsa olmaz bir parçasıdır; önemli olan stresle başaçıkabilme becerisini geliştirebilmektiR.

Stres Belirtileri

· Fizyolojik Belirtiler;

- adale ağrıları

- ellerin terlemesi

- ağız kuruluğu

- yerinde duramama

- yorgunluk

· Psikolojik Belirtileri;

- endişelenme

- konsantrasyon güçlüğü

- unutkanlık

- sinirlilik

- kontrolsüzlük duygusu

· Davranışsal Belirtiler;

- bir maddeye aşırı düşkünlük

- uykusuzluk ya da aşırı uyuma

- telaşla oradan oraya koşturmak

- sosyal ortamlardan kaçınma

Neler Strese Sebeb Olur?

Stres çevreden ya da kişinin kendisinden kaynaklanabilir.

- Çevresel Stres Kaynakları: Fiziksel çevre değişikliği, gürültü, kirlilik

- Sosyal Stres Kaynakları: İş yerinde çalışma arkadaşları ile yaşanan sorunlar, aile ve arkadaşlardan ayrılma, yeni bulunduğumuz sosyal ortama uyum sağlama

- Kişisel Stres Kaynakları: Sıkıntılı duygusal ilişkiler, iletişim becerilerimizi geliştirememe, kendimize güvensizlik, akademik başarısızlık, fiziksel durumumuz.

STRESİN VERDİĞİ ZARARLARI NASIL ORTADAN KALDIRABİLİRİZ, STRESLE NASIL BAŞA ÇIKABİLİRİZ?

“Stresi olmayan bir hayat dileyerek”, stresin yol açtığı zararlardan ve muhtemel tehlikelerden uzak duramayız. Çünkü hem stres veren pek çok şey hayatın içinde vardır, hem de stres vericilerin bir bölümü başarı için gerekli olan dinamizmin ve gelişmenin sebebidir.

Stresle başa çıkmak için başvurduğumuz çeşitli yolları dikkate aldığımızda tipik bazı davranış türleri aklımıza gelir. Pek çoğumuz stresle başa çıkabilmek için olumsuz yöntemler kullanırız. Örnek olarak; alkol ve sigara kullanma, aşırı yeme ve maddenin kötüye kullanımı verilebilir. Bu yöntemler kısa süre için bizleri rahatlatabilir ancak uzun vadede vücudumuza daha fazla stres bindirir. Daha yapıcı başa çıkma yöntemleri, uzun sürede vücut için faydalıdır.

OLUMLU BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİ

· Bedenle ilgili Teknikler

- Fiziksel Egzersiz

- Doğru Nefes Alma Egzersizi

- Gevşeme Teknikleri

· Doğru Beslenme Alışkanlığının Geliştirilmesi

· Zamanı Etkili Kullanma

· Bilişsel Yöntemler

- Başaçıkmak için kendimizle olumlu diyalogda bulunmak (olumlu, hedefe yönelik düşünceler)

- Zihinde canlandırma (kendimizi durumla başaçıkarken canlandırmak)

- Akılcı olmayan inançlarla savaşmak (kendimizle neyin mantıklı ve gerçeğe dayalı olduğu üzerinde tartışmak.

· Sosyal Destek Almak (Aile , arkadaşlar, sosyal gruplar)

Yukarı
 


ODA ARKADAŞIYLA ETKİLİ İLETİŞİM VE ÇATIŞMA ÇÖZME

ODA ARKADAŞIMLA İYİ GEÇİNMEK İSTİYORUM
Eğer oda arkadaşınızla aranızda çatışma ya da anlaşmazlık varsa paniğe kapılmayın. İnsanlar arasında anlaşmazlıklar olması doğaldır. Özellikle farklı aile, kültür ve alışkanlıklara sahip kişiler bir araya gelip aynı odayı paylaşmak durumunda kaldıklarında... Eğer çatışmalarla nasıl yapıcı ve olumlu bir şekilde ilgilenebileceğinizi bilirseniz, işleriniz daha da kolaylaşacaktır.

ÇATIŞMAYI ÇÖZMEDE 10 ADIM
1) İlgili herkesin çatışmayı çözmek için biraraya gelip konuşmasını sağlayın. “Olup bitenlerle ilgili konuşmamız iyi olur. Bu konuda konuşmak için sana ne zaman uygun?” biçiminde bir yaklaşım uygun olacaktır.

2) Her biriniz, durumu nasıl algıladığınızı, durumdan dolayı nasıl hissettiğinizi ve ne istediğinizi sırayla belirtin. “Yatağını bile toplamıyorsun” yerine “Odamız derli toplu olmayınca ruhum sıkılıyor, neyi nerde bulacağımı bilememek beni rahatsız ediyor. Daha düzenli bir şekilde davranmamızı istiyorum.” daha uygun ve iletişimi geliştirici bir yaklaşım olacaktır.

3) Çatışmaya neden olan durumun ne olduğu hakkında fikir birliğine varın.

4) Herbiriniz, çatışmayı ortadan kaldıracak önerileri sırayla belirtin. “Saat 11’den sonra odada misafir ağırlamayalım ve ışıkların kapalı olmasına özen gösterelim.” vb.

5) Çatışmayı çözmek için ne gibi değişikliklerin yapılabileceği hakkında konuşun.

6) Bu değişiklikler üzerinde fikir birliğine varın.

7) Karar verilen değişikliği yapmak için nasıl bir plan izlenmesi gerektiği üzerinde konuşun.

8) Bu planı uygulamak için fikir birliğine varın.

9) Durumu tekrar değerlendirmek üzere hep birlikte bir araya gelip konuşacak ileri bir tarih belirleyin. Böylelikle planın uygulandığından emin olursunuz.

10) Altın kural: Suçlayıcı olmayan, yapıcı ve saygı çerçevesine dayanan bir iletişim tarzı benimseyin. “Zaten sen hep böyle düşüncesiz davranıyorsun” biçiminde bir yaklaşım yerine “Yemekten sonra bulaşıkları yıkamadığın zaman rahatsız oluyorum. Daha dikkatli olmanı rica ediyorum.” biçiminde bir yaklaşım sizce de daha yapıcı değil mi? Siz ne dersiniz?

Kendinizi uygun biçimde ifade etmek ve kendinizi karşınızdaki kişinin yerine koyup onu anlayabilmek kişilerarası ilişkilerde önemli becerilerdir. Bu becerileri geliştirmek ihtiyacında iseniz ve oda arkadaşınızla ortak yaşama yönelik çözüm bulmakta zorlanıyorsanız Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezine başvurabilirsiniz.

Yukarı
 


PSİKOLOJİK DANIŞMA VE SİZ

Psikolojik Danışma Nedir?

Psikolojik danışma, kişilerin sosyal, eğitimsel, kişisel konularda amaçlarını belirleme, karar verme, mevcut sorunlarını çözme ve benzeri amaçlarla profesyonel kişilerden yardım aldığı bir gelişim sürecidir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezinde Sunulan Hizmetler Nelerdir?

Bireysel psikolojik danışma, başvuran kişiyle psikolojik danışman arasında, yukarıdaki amaçlarla yürütülen, gizlilik esasına dayalı yüz yüze bir ilişkidir.

Grupla psikolojik danışma, 8-12 kişiden oluşan, üyelerin duygu, değer ve tutumlarının üzerinde durulduğu profesyonel yardım etme sürecidir.

Çalışma grubu, etkili iletişim, stresle başa çıkma, girişkenlik, sınav kaygısı, çatışma çözümü vb. konularda öğrencilere farkındalık, bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik eğitim grubudur.

Seminer-söyleşi, çeşitli psikoloji konularında öğrencileri bilgilendirmek amacıyla düzenlenen sunumdur.

Psikolojik Danışmayla ilgili Yanlış İnanışlar:

Psikolojik danışma süreci toplumumuzda pek çok kimse tarafından bazı yönleriyle yanlış anlaşılmakta ve bu sürece önyargılarla yaklaşılmaktadır. Aşağıda bunlardan birkaçına yer verilmektedir.

Yanlış İnanış 1:

Psikolojik danışma alan kişiler delidirler ya da ruh sağlıkları bozuktur.

OYSA Kİ: Kendini daha iyi tanımak isteyen; stres ve kaygıyla etkili baş etmek isteyen; düşünce ve duygularını daha etkili bir şekilde ifade etmek isteyen; mesleki alanda kararsızlıkları olan ve buna benzer günlük yaşamında karşılaştığı sorunları çözmekte zorluklar yaşayan ya da bu ve benzeri konularda kendilerini geliştirmek, bilgi ve beceri kazanmak isteyen kişiler psikolojik danışma süreci için uygun olan kişilerdir.

Yanlış İnanış 2:

Psikolojik danışmaya başvuran öğrencilerin bu durum dosyalarına işlenir.

OYSA Kİ: Öğrencilerle ilgili bilgiler öğrenci okul dosyalarına işlenmez.

Yanlış İnanış 3:

Psikolojik danışman problemleriniz için çözüm yolları bulur ve size ne yapmanız gerektiğini söyler.

OYSA Kİ: Psikolojik danışman sorunlarınızı nasıl çözeceğinizi size söylemez. Psikolojik danışman danışma süreci içinde, kendinizi ve sorununuzu daha iyi anlamanıza ve böylelikle sorununuzu çözmenize yardımcı olur.

Yanlış İnanış 4:

Psikolojik danışma alan kişi ilk oturumda tüm sorunlarını çözer.

OYSA Kİ: Psikolojik danışma tek oturumda değil ancak düzenli bir şekilde devam eden 6-12 oturumda faydalı olabilir. Bazı durumlarda daha da uzun sürebilir. Gelişmek ve değişmek birden bire değil belli bir zaman diliminde gerçekleşir.

Psikolojik Danışmandan Neler Bekleyebilirsiniz?

Psikolojik danışman, sizin konuşmak istediğiniz konularla yakından ilgilenir.

Sizi objektif bir şekilde yargılamadan dikkatle dinler.

Sorunlarınızı daha etkili bir şekilde çözebilmeniz için onları daha iyi anlamanıza yardımcı olmaya çalışır.

Psikolojik danışman sizinle sıkıntılarınız üzerinde konuşur, çalışır, fakat sorunlarınızı sizin adınıza çözemez. Çünkü bunu yapabilecek tek kişi sizsiniz. Psikolojik danışmanın sihirli güçleri yoktur.

Sizin Sorumluluklarınız

En temel sorumluluğunuz planlanan oturumlara düzenli olarak katılmanızdır.

Oturuma gelmenizi engelleyecek bir durum söz konusu olduğunda, bunu oturumdan bir gün önce ya da olabildiğince erken bir tarihte merkez sekreterine ya da ilgili psikolojik danışmana bildirmeniz gerekmektedir.

Oturumlara kararlaştırılan saatte gelmeniz önemlidir. Oturumlar 50 dakika ile sınırlandırılmıştır. Geç kaldığınız taktirde geç kaldığınız süre 50 dakikanın içine katılmaktadır.

Aşağıdaki durumlarda programdan çıkartılmanız söz konusu olacaktır.


Oturumlara üst üste 2 defa “haber vermeden” gelmediğiniz ve oturumlara 3 defa aralıklarla da olsa haberli ya da habersiz gelmediğiniz durumda. Eğer danışma oturumlarından yararlanamadığınızı düşünüyorsanız, görüşmeleri sonlandırmadan önce bunu danışmanınıza söylemeniz son derece önemlidir.

Psikolojik Danışmadan En Üst Düzeyde Nasıl Yararlanabilirsiniz?

Psikolojik danışma sürecinde en zor basamaklardan biri daha önce tanımadığınız ilk defa gördüğünüz bir kişiye kendinizden ve sorunlarınızdan bahsetmek olabilir. Süre ilerledikçe kendiniz daha güvende hissedebilirsiniz. Ancak bunun için de sizi sıkıntıya düşüren konuyu olabildiğince açık ve dürüstçe paylaşmanız önemlidir.

Psikolojik danışmaya başvurmak gelişmek için ilk adımdır. Gelişme sürecinde düşünceleriniz, duygularınız, davranışlarınız üzerinde konuşacak ve beğenmediklerinizin yerine alternatifler bulmaya çalışacaksınız. Bunun için zaman ayırmak ve çaba sarfetmek gerekmektedir.

Eğer danışma oturumlarında yararlanamadığınızı düşünüyorsanız, görüşmeleri sonlandırmadan önce bunu danışmanınıza söylemeniz son derece önemlidir.

Yukarı