BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi

 

Hizmet Alanları

1. Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışma Çalışmaları

Bireysel Psikolojik Danışma

Öğrencilerin kendilerini daha iyi tanımalarına, davranışlarını anlamalarına ve kendilerini geliştirmelerine yardım eden, danışman ve öğrenci arasındaki birebir ve gizlilik esasına dayalı bir süreçtir. Bireysel psikolojik danışma oturumları 50 dakika olup haftada en az bir kez gerçekleştirilmektedir.

Grupla Psikolojik Danışma

Grupla psikolojik danışma bireyin kendini tanıması, kendini anlaması, problemlerini çözmede daha çok güç ve güven kazanması, başkalarını daha iyi tanıyabilmesi, daha iyi iletişim becerileri kazanabilmesi, yeni sosyal beceriler elde etmesi, daha bağımsız ve olgun davranabilmesi v.b. amacıyla yürütülen, gizlilik esasına dayanan grup sürecidir. 10-15 kişiden oluşan grup, haftada 1,5 saat olmak üzere her hafta düzenli olarak bir araya gelmektedir. Grup çalışmaları, merkezimiz grup odasında gerçekleştirilmektedir.

2. Koruyucu Ruh Sağlığı Çalışmaları

Öğrencilerin sosyal, zihinsel ve duygusal gelişimlerine yardımcı olmayı, herhangi bir sorun yaşanmadan önce önleyici olmayı hedefleyen çalışmalardır. Bu amaçla çalışma grupları ve seminerler düzenlenmektedir.

Çalışma Grupları: Öğrencilere çeşitli konularda bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik önleyici ve gelişimsel gruplardır. 

Aşağıda merkezimizde yürütülmekte olan çalışma gruplarıyla ilgili kısaca bilgi verilmiştir:

Etkili İletişim ve Çatışma Yönetimi: Öğrencilerin kişilerarası ilişkilerinde etkili iletişim kurabilmelerine ve kendilerini daha iyi ifade edebilmelerine yardımcı olmayı, çeşitli iletişim becerileri kazandırmayı amaçlayan çalışma grubudur. 

Etkili Sunum Teknikleri ve Sunum Kaygısıyla Başedebilme: Bu çalışma grubunda başarılı sunumlar yapabilmek için gerekli teknikler anlatılmakta, sunum kaygısı ile başetmekte güçlük çeken öğrencilere konuyla ilgili farkındalık ve çeşitli beceriler kazandırmak amaçlanmaktadır.

Girişkenlik: Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini açık ve rahat ifade edebilmelerine, başkalarının haklarını çiğnemeden kendi haklarını kullanabilmelerine yardımcı olacak becerileri geliştirmeyi amaçlayan çalışma grubudur.

Öfke Yönetimi: Öğrencilerin kızgınlık ve öfke duygularıyla yapıcı bir şekilde başedebilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı yardımcı olmayı amaçlayan çalışma grubudur.

Öğrenmeyi Öğrenme: Ders çalışmaya başlama, etkili çalışma, konsantrasyonu arttırma, zamanı etkili kullanma gibi öğrenmeyle ilgili konularda bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlayan çalışma grubudur. 

Sınav Kaygısı: Yoğun sınav kaygısı nedeniyle, edindikleri bilgileri sınav esnasında etkin bir şekilde kullanamayan öğrencilere yardım etmeyi amaçlayan çalışma grubudur. 

Stresle Başaçıkma: Gündelik yaşamda sık sık ortaya çıkabilen stres faktörleriyle başetmeye yardımcı olacak çeşitli becerilerin kazandırılmasını amaçlayan çalışma grubudur.

Üniversite Yaşamına Uyum: Üniversiteye yeni başlayan öğrencilere üniversite yaşamına uyum sağlamalarına yardım etmeyi amaçlayan çalışma grubudur. 

Seminerler: Merkezimiz tarafından öğrencilere yönelik düzenlenen seminerlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir:
- Etkili iletişim ve Çatışma Yönetimi
- Etkili Öğrenme Yöntemleri
- Gençlik Dönemi Özellikleri ve Sorunları
- Konsantrasyonu ve Hafızayı Geliştirme
- Sınav Kaygısının Üstesinden Gelme
- Sınavlarda Başarılı Olma Stratejileri
- Stresle Başaçıkma
- Zamanı Etkili Kullanma

3. Konsültasyon Çalışmaları

Öğrencilere sunulan hizmetlerin etkililiğini artırmak amacıyla akademik, idari birimler ve alandaki uzmanlarla işbirliği içinde çalışılmaktadır. Gerektiğinde üniversitedeki akademik ve idari birimlere psikoloji ile ilgili konularda seminer/ eğitim verilmektedir. Aşağıda seminer/ eğitim konularından bazıları belirtilmiştir: 

- Etkili İletişim ve Çatışma Yönetimi
- Gençlik Dönemi Özellikleri ve Sorunları
- Stresle Başaçıkma
- Zamanı Etkili Kullanma

4. Hizmet-içi Eğitim

PDRM uzman personelinin kendi içinde ya da dışarıdan alarak gerçekleştirdiği eğitim çalışmalarıdır.

5. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Üniversite öğrencilerinin değişen ihtiyaçlarını belirleyerek merkez faaliyetlerini planlamak ve oluşturmak amacıyla yürütülen bilimsel çalışmalardır.

6. Bilimsel Etkinlikler

PDRM uzmanları meslek alanıyla ilgili kongre, sempozyum ve seminer gibi bilimsel etkinliklere katılmakta ve üniversitemizde bu tür etkinlikleri düzenlemektedir.

7. Toplam Kalite Yönetimi Çalışmaları

Merkezimizde yürütülen çalışmalar ISO 9001:2000 KYS kapsamında yürütülmektedir.