BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi

 

Stresle Başa Çıkma

STRESLE BAŞA ÇIKMA YOLLARI

STRESLE BAŞA ÇIKMA

Stres Nedir?

Stres, kişinin başetme yeteneğini aşan ya da zorlayan bir durum algılandığında ortaya çıkan otomatik tepkidir. Bu durumların ortaya çıkması kişinin kontrolünde değildir. ancak kişi bu durumlarla başetmeyi öğrenebilir. Stres hayatın olmazsa olmaz bir parçasıdır; önemli olan stresle başaçıkabilme becerisini geliştirebilmektiR.

Stres Belirtileri

· Fizyolojik Belirtiler;

- adale ağrıları

- ellerin terlemesi

- ağız kuruluğu

- yerinde duramama

- yorgunluk

· Psikolojik Belirtileri;

- endişelenme

- konsantrasyon güçlüğü

- unutkanlık

- sinirlilik

- kontrolsüzlük duygusu

· Davranışsal Belirtiler;

- bir maddeye aşırı düşkünlük

- uykusuzluk ya da aşırı uyuma

- telaşla oradan oraya koşturmak

- sosyal ortamlardan kaçınma

Neler Strese Sebeb Olur?

Stres çevreden ya da kişinin kendisinden kaynaklanabilir.

- Çevresel Stres Kaynakları: Fiziksel çevre değişikliği, gürültü, kirlilik

- Sosyal Stres Kaynakları: İş yerinde çalışma arkadaşları ile yaşanan sorunlar, aile ve arkadaşlardan ayrılma, yeni bulunduğumuz sosyal ortama uyum sağlama

- Kişisel Stres Kaynakları: Sıkıntılı duygusal ilişkiler, iletişim becerilerimizi geliştirememe, kendimize güvensizlik, akademik başarısızlık, fiziksel durumumuz.

STRESİN VERDİĞİ ZARARLARI NASIL ORTADAN KALDIRABİLİRİZ, STRESLE NASIL BAŞA ÇIKABİLİRİZ?

“Stresi olmayan bir hayat dileyerek”, stresin yol açtığı zararlardan ve muhtemel tehlikelerden uzak duramayız. Çünkü hem stres veren pek çok şey hayatın içinde vardır, hem de stres vericilerin bir bölümü başarı için gerekli olan dinamizmin ve gelişmenin sebebidir.

Stresle başa çıkmak için başvurduğumuz çeşitli yolları dikkate aldığımızda tipik bazı davranış türleri aklımıza gelir. Pek çoğumuz stresle başa çıkabilmek için olumsuz yöntemler kullanırız. Örnek olarak; alkol ve sigara kullanma, aşırı yeme ve maddenin kötüye kullanımı verilebilir. Bu yöntemler kısa süre için bizleri rahatlatabilir ancak uzun vadede vücudumuza daha fazla stres bindirir. Daha yapıcı başa çıkma yöntemleri, uzun sürede vücut için faydalıdır. 

OLUMLU BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİ

· Bedenle ilgili Teknikler

- Fiziksel Egzersiz

- Doğru Nefes Alma Egzersizi

- Gevşeme Teknikleri

· Doğru Beslenme Alışkanlığının Geliştirilmesi

· Zamanı Etkili Kullanma

· Bilişsel Yöntemler

- Başaçıkmak için kendimizle olumlu diyalogda bulunmak (olumlu, hedefe yönelik düşünceler)

- Zihinde canlandırma (kendimizi durumla başaçıkarken canlandırmak)

- Akılcı olmayan inançlarla savaşmak (kendimizle neyin mantıklı ve gerçeğe dayalı olduğu üzerinde tartışmak.

· Sosyal Destek Almak (Aile , arkadaşlar, sosyal gruplar)