BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi

 

Hakkında

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi (PDRM), öğrencilerin yaşamları boyunca karşılaşabilecekleri eğitsel, sosyal ve kişisel problemlerle başetmelerine yardımcı olmayı amaçlayan ve kişisel gelişimlerini destekleyen bir öğrenci hizmet birimidir. Bu amaçla PDRM Eylül 1997 tarihinden itibaren üniversitemizde çalışmalarına devam etmektedir. 

 

Çalışma İlkelerimiz

  • Çalışmalarımız demokratik ve insancıl bir anlayışa dayanır.
  • Her birey sahip olduğu özellikler ne olursa olsun saygıya değerdir. (Çalışmalarımızda bireysel ve kültürel farklılıklara önem verilir)
  • Çalışmalarımız gönüllülüğe ve işbirliğine dayanır.
  • Çalışmalarımızda gizlilik esastır.